شعبه مرکزی

  • تهران، خیابان اسکندری شمالی، پلاک 33 طبقه سوم، واحد 301

  • کد پستی 14199-53118

  • 0211419953118

  • info@KordanChicken.com

  • CEO@KordanChicken.com

کارخانه

  • کارخانه: کیلومتر 11 اتوبان کرج-قزوین، 500 متر بالاتر از پل کردان

  • 02624433111-2

  • Factory@KordanChicken.com

  • CEO@KordanChicken.com

فرم تماس با ما

می توانید توضیحاتی در مورد فرم تماس را در اینجا قرار دهید

  • 7 + 24 =