تمام مظالب نوشته شده توسط : alireza

درباره alireza

یکی از مهمترین مسائل جامعه کنونی داشتن غذای سالم است و با این اصل که غذای سالم برابر است با جامعه سالم می توان به این نکته رسید که تولید غذای سالم و بهداشتی تا چه حد دارای اهمیت می باشد. کشتارگاه صنعتی مرغ کردان با داشتن پیشرفته ترین دستگاههای کشتار و ذبح مرغ این […]

گروه صنعتی مرغ کردان و سپیدپر به ۲ نفر نیرو با حداکثر ۳۰ سال سن، قوی جثه، قد بلند، جهت پست نگهبانی در کشتارگاه واقع در کردان با حقوق و مزایای مکفی نیازمند است. الویت با ساکنین هشتگرد و نظر آباد می باشد. مصاحبه حضوری روز ۱۱ تیرماه از ساعت ۱۳ الی ۱۵ آدرس: تهران […]