انواع پست ها

شغل

گروه صنعتی مرغ کردان و سپیدپر به ۲ نفر نیرو با حداکثر ۳۰ سال سن، قوی جثه، قد بلند، جهت پست نگهبانی در کشتارگاه واقع در کردان با حقوق و مزایای مکفی نیازمند است. الویت با ساکنین هشتگرد و نظر آباد می باشد. مصاحبه حضوری روز ۱۱ تیرماه از ساعت ۱۳ الی ۱۵ آدرس: تهران […]